Νίκη Γεωργή


Βιολογία

 

Γραφείο: 313 – κτ. Ξενία Α

Τηλ.: 22510 36282 

Email: ngeor@env.aegean.gr

  • Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.