Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 206, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36204

E-mail: kalantzi@aegean.gr

 • PhD in Environmental Science, University of Lancaster, UK, 2004
 • MSc in Environmental and Ecological Sciences (1st class), University of Lancaster, UK, 1999
 • BSc (Hons) in Applied Biochemistry, Brunel University, UK, 1998
 • Ανθρώπινη έκθεση σε αναδυόμενους οργανικούς ρύπους
 • Παρουσία, τύχη και επιπτώσεις οργανικών ρύπων στο περιβάλλον
 • Επιπτώσεις χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία
 • Έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα
 • Τοξικότητα νανοσωματιδίων
 • Kalantzi, O.I., Castorina, R., Gunier, R.B., Kogut, K., Holland, N., Eskenazi, B., Bradman, A. (2022).
  Determinants of organophosphorus pesticide urinary metabolite levels in pregnant women from the CHAMACOS cohort, Science of The Total Environment, 2022, 158551
 • Agathokleous, E., Barceló, D., Aschner, M., Antunes Azevedo, R., Bhattacharya, P., Costantini, D., Cutler, G.C., De Marco, A., Docea, A.O., Dórea, J.G., Duke, S.O., Efferth, T., Fatta-Kassinos, D., Fotopoulos, V., Ginebreda, A., Guedes, R.N.C., Hayes, A.W., Iavicoli, I., Kalantzi, O.I., Koike, T., Kouretas, D., Kumar, M., Manautou, J.E., Moore, M.N., Paoletti, E., Peñuelas, J., Picó, Y., Reiter, R.J., Rezaee, R., Rinklebe, J., Rocha-Santos, T., Sicard, P., Sonne, C., Teaf, C., Tsatsakis, A., Vardavas, A.I., Wang, W., Zeng, E.Y., Calabrese, E.J. (2022). Rethinking Subthreshold Effects in Regulatory Chemical Risk Assessments. Environmental Science and Technology, 56, 11095−11099
  Pagoni, A., Arvaniti, O.S., Kalantzi, O.I. (2022). Exposure to phthalates from personal care products: Urinary levels and predictors of exposure. Environmental Research, 212, 113194
  Nezis, I., Biskos, G., Eleftheriadis, K., Fetfatzis, P., Popovicheva, O., Sitnikov, M., Kalantzi, O.I. (2022). Linking indoor particulate matter and black carbon with sick building syndrome symptoms in a public office building. Atmospheric Pollution Research, 13 (1):101292
 • Vardakas, L., Perdikaris, C., Zogaris, S., Kalantzi, O.I., Koutsikos, N. (2022). Stakeholders Perceptions of Non-indigenous Freshwater Fish Species: A Case Study from a Mediterranean Biodiversity Hotspot. Environmental Management, 69 (6), 1091-1101
Αναλυτικό Βιογραφικό