Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 206, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36204

E-mail: kalantzi@aegean.gr

  • PhD in Environmental Science, University of Lancaster, UK, 2004
  • MSc in Environmental and Ecological Sciences (1st class), University of Lancaster, UK, 1999
  • BSc (Hons) in Applied Biochemistry, Brunel University, UK, 1998
  • Ανθρώπινη έκθεση σε αναδυόμενους οργανικούς ρύπους
  • Παρουσία, τύχη και επιπτώσεις οργανικών ρύπων στο περιβάλλον
  • Επιπτώσεις χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία
  • Έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα
  • Τοξικότητα νανοσωματιδίων
Αναλυτικό Βιογραφικό