Χρυσοβαλαντία Καραγιάννη


Περιβαλλοντική Επιστήμη

 

Γραφείο: ΥΑ1 – κτήριο Ξενία Β

Τηλ.: 22510 36213 

Email: hkaragianni@env.aegean.gr 

  • Μ.Π.Σ. Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Περιβαλλοντική Πολιτική
  • Λήψη Αποφάσεων
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Διαχείριση Αποβλήτων
Empty tab. Edit page to add content here.
Αναλυτικό Βιογραφικό