Γεώργιος Καραντανέλλης


Γενική Χημεία

 

Γραφείο: 213 – κτ. Ξενία Α

Τηλ.: 22510 36275 

Email: gkarantan@aegean.gr