Μαρία Χατζηαντωνίου


Μέθοδοι & Εργαλεία Βιώσιμης Ανάπτυξης

Γραφείο: 309 – κτήριο Ξενία Α

Τηλ.: 22510 36283

Email: mhatz@aegean.gr

  • Διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Διαχείριση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  • Πτυχίο Χημείας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

1. Μέθοδοι & Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

2. Δίκτυα Κοινωνικών Εταίρων στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

3. Πράσινες Επιχειρήσεις-Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Αναλυτικό Βιογραφικό