Μάριος Μπαλής


Γραφείο: YA1– κτήριο Ξενία B  

Τηλ.: 22510-36286

Email: mbal@aegean.gr 

  • Μ.Π.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πτυχίο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιβαλλοντική Διαχείριση, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Επικουρικά στα μαθήματα:

  • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Χωρικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ι & ΙΙ
  • Επιχειρηματικότητα
  • Σπουδαστήριο Διαχείρισης Περιβάλλοντος