Ιωάννης Ματσίνος


Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

 

Γραφείο: 308, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36228

E-mail: matsinos@aegean.gr

  • Ph.D. Degree in Theoretical Ecology, Department of Life Sciences, University of Tennessee, Knoxville
  • MSc. Biomathematics, University of Tennessee, Knoxville
  • Πτυχίο Μαθηματικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μαθηματική Οικολογία
  • Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας
  • Ειδικές Στατιστικές Μέθοδοι
  • Ανάπτυξη Προσομοιώσεων Cellular Automata με χρήση αντικειμενοστραφούς κώδικα
  • Ανάπτυξη μοντέλων βιοσυγκέντρωσης τοξικών σε τροφικά δίκτυα

Yrjo Haila, Klaus Henle, Evangelia Apostolopoulou, Joanna Cent, Erik Framstad, Christoph Goerg, Kurt Jax, Reinhard Klenke, William Magnuson, Yiannis Matsinos, Birgit Mueller, Riikka Paloniemi, John Pantis, Felix Rauschmayer, Irene Ring, Josef Settele, Jukka Simila, Konstantinos Touloumis, Joseph Tzanopoulos, Guy Peer: Confronting and Coping with Uncertainty in Biodiversity Research and Praxis. Nature Conservation, 10/2014

Guy Pe ‘er, Jean-Baptiste Mihoub, Claudia Dislich, Yiannis G Matsinos: Towards a different attitude to uncertainty. Nature Conservation 10/2014; 8 (No. 67)

Greta Bocedi, Stephen C.F. Palmer, Guy Pe’er, Risto K. Heikkinen, Yiannis G. Matsinos, Kevin Watts, Justin M.J. Travis: RangeShifter: a platform for modelling spatial eco-evolutionary dynamics and species’ responses to environmental changes (R. Freckleton, Ed.). Methods in Ecology and Evolution 04/2014; 5(4)

Nikos E. Papanikolaou, Panagiotis G. Milonas, Nikos Demiris, Dimitrios P. Papachristos, Yiannis G. Matsinos: Digestion Limits the Functional Response of an Aphidophagous Coccinellid (Coleoptera: Coccinellidae). Annals of the Entomological Society of America 02/2014; 107(2):468-474

Guy Pe’er, Mariana A. Tsianou, Kamila W. Franz, Yiannis G. Matsinos, Antonios D. Mazaris, David Storch, Lenka Kopsova, Jana Verboom, Michel Baguette, Virginie M. Stevens, Klaus Henle: Toward better application of minimum area requirements in conservation planning. Biological Conservation 02/2014; 170:92–102

Nikos E. Papanikolaou, Panagiotis G. Milonas, Dimitris C. Kontodimas, Nikos Demiris, Yiannis G. Matsinos: Life Table Analysis of Propylea quatuordecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae) at Constant Temperatures. Annals of the Entomological Society of America 01/2014; 107(1):158-162

Guy Pe’er, David Saltz, Tamara Münkemüller, Yiannis G. Matsinos, Hans-Hermann Thulke: Simple rules for complex landscapes: The case of hilltopping movements and topography. Oikos 10/2013; 122 (10):1483–1495

Guy Pe’er, Yiannis G Matsinos, Karin Johst, Kamila W Franz, Camille Turlure, Viktoriia Radchuk, Agnieszka H Malinowska, Janelle M.R. Curtis, Ilona Naujokaitis-Lewis, Brendan A Wintle, Klaus Henle: A Protocol for Better Design, Application, and Communication of Population Viability Analyses. Conservation Biology 05/2013; 27(4): 644–656

Albert Dicran Matossian, Yiannis G Matsinos, Pavlos Konstantinidis, Aristides Moustakas: Post-fire succession indices performance in a Mediterranean ecosystem. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 02/2013; 27(2):323-335

Greta Bocedi, Guy Pe’er, Risto K. Heikkinen, Yiannis Matsinos, Justin M.J. Travis: Projecting species’ range expansion dynamics: Sources of systematic biases when scaling up patterns and processes. Methods in Ecology and Evolution 12/2012; 3(6):1008–1018

Y G Matsinos, W F Wolff, A Moustakas: Adapting foraging to habitat heterogeneity and climate change: An individual-based model for wading birds. Ethology Ecology and Evolution 07/2012; 24(3):209-229

Αναλυτικό Βιογραφικό