Χρήστος Ματσούκας


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 212, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36289

E-mail: matsoukas@aegean.gr

  • Διδακτορικό Δίπλωμα από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του University of Cincinnati (2000)
  • Πτυχίο Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1994)
  • Μοντελοποίηση της διάδοσης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα
  • Χωροχρονική περιγραφή βροχοπτώσεων
  • Ισοζύγιο ενέργειας της θάλασσας, αλληλεπίδραση ωκεανού/ ατμόσφαιρας
  • Η επίδραση του ανθρώπου στο πλανητικό ενεργειακό ισοζύγιο, κλιματική αλλαγή