Ντιρκ Σέλικε


Περιβαλλοντική Μηχανική

 

Γραφείο: ΥΑ1 – Κτήριο Ξενία Β’

Τηλ.: +30 22510 36274

Email: dschael@aegean.gr

  • Μ.Π.Σ. Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα
  • Πτυχίο στη Μηχανική Διεργασιών & Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Βερολίνου, Γερμανία
  • Διαχείριση αποβλήτων και αξιοποίηση βιολογικών υποπροϊόντων. Διεργασίες για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Περιβαλλοντική πολιτική με έμφαση στην διαχείριση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
  • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι & ΙΙ (επικουρικά / εργαστηριακό)
  • Μέθοδοι Έρευνας στην Περιβαλλοντική Μηχανική (επικουρικά / εργαστηριακό)
Αναλυτικό Βιογραφικό