Χριστόδουλος Πηλίνης


Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Διευθυντής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 209, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36233

E-mail: xpil@aegean.gr

 • Ph. D. Environmental Engineering, California Institute of Technology (Caltech), 1988
 • M. Sc. Environmental Engineering, California Institute of Technology (Caltech), 1984
 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1983
 • Μετρήσεις και μοντελοποίηση σωματιδίων στην ατμόσφαιρα
 • Ατμοσφαιρική χημεία
 • Φαινόμενο Θερμοκηπίου
 • Πηλίνης Χρ. & Στασινάκης Αθ. (2018) (μτφ.) “Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη” ISBN: 9789604618521.
 • Panagiotopoulou Α., Charalampidis  P., Fountoukis Chr., Pilinis Chr. & Pandis Sp. (2016), Comparison of PMCAMx aerosol optical depth predictions over Europe with AERONET and MODIS measurements, Geosci. Model Dev., 9:4257-4272.
 • Pilinis, C., P.E. Charalampidis, N. Mihalopoulos and S.N. Pandis, “Contribution of particulate water to the measured aerosol optical properties of aged aerosol”, Atmos. Environ., 82, 144-153 doi: 10.1016/j.atmosenv.2013.10.024 (2014).
 • Fountoukis C., A. G. Megaritis, K. Skyllakou, P. E. Charalampidis, C. Pilinis, H. A. C. Denier van der Gon, M. Crippa, F. Canonaco, C. Mohr, A. S. H. Prévôt, J. D. Allan, L. Poulain, T. Petäjä, P. Tiitta, S. Carbone, A. Kiendler-Scharr, E. Nemitz, C. O’Dowd, E. Swietlicki, and S. N. Pandis, (2014), “Organic aerosol concentration and composition over Europe: insights from comparison of regional model predictions with aerosol mass spectrometer factor analysis”, Atmos. Chem. Phys., 14, 9061-9076., doi:10.5194/acp-14-9061-2014, (2014).
 • Fountoukis C., T. Butler, M.G. Lawrence, H.A.C. Denier van der Gon, A.J.H. Visschedijk, P. Charalampidis, C. Pilinis, and S.N. Pandis, “Impacts of controlling biomass burning emissions on wintertime carbonaceous aerosol in Europe”, Atm. Env., vol. 87, pp. 175-182, doi: 10.1016/j.atmosenv.2014.01.016, (2014).
Αναλυτικό Βιογραφικό