Ιωάννης Π. Σπιλάνης


Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Γραφείο: 302, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36229

E-mail: ispil@aegean.gr

 • Doctorat de 3eme cycle, C.U.R.E.I., Grenoble  Γαλλίας, 1985
 • D.E.A.  “Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές”, Πανεπιστημιακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνών, C.U.R.E.I., Grenoble  Γαλλίας, 1981
 • Maitrise en Sciences Economiques, Ειδίκευση:  Ευρωπαϊκή και Διεθνής Οικονομία, Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών, Grenoble Γαλλίας, 1980
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 1979
 • Περιφερειακή τοπική ανάπτυξη και χωρικός σχεδιασμός
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός νησιωτικών Οικοσυστημάτων
 • Ανάπτυξη και περιβάλλον
 • Αειφόρος ανάπτυξη
 • Τουριστική ανάπτυξη και τουριστικός σχεδιασμός
 • Glyptou K., Spilanis I, (in press), Operationalizing Tourism Sustainability at the Destination Level, in Current Issues in Tourism, p.34
 • Tsoukala A., Spilanis I., Banos-Gonzalez Isabel, Martinez-Fernantez Julia, Angel Esteve-Selma M., Tsirtsis G., 2018, An exercise in decision support modelling for islands: acase study for a “typical” Mediterranean Island, Island Studies Journal, p.20. DOI: 10.24043/isj.53
 • Karampela S., Papazoglou Ch., Kizos Th., Spilanis I., 2017, Sustainable local development on Aegean Islands: a meta-analysis of the literature,  Island Studies Journal, Vol. 12, No. 1, 2017, 71-94
 • Karampela S., Kizos Th., Spilanis I., 2016, A proposed framework to evaluate the impact of agritourism on local development in small islands, Island Studies Journal, Vol. 11, No. 1, 2016, pp. 161-176
 • Σπιλάνης Γ. 2017, Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού: Η περίπτωση του Παρατηρητηρίου του Παγκόσμιου Τουρισμού στο Αιγαίο, στο  Τσάρτας  Π – Λύτρας Π (επιμ) «Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη, Συμβουλές Ελλήνων Επιστημόνων»,  Εκδόσεις Παπαζήση, σ.215-224
Αναλυτικό Βιογραφικό