Θεμιστοκλής Κοντός


Εφαρμοσμένη Περ/κή Γεωπληροφορική

Γραφείο: 311 – κτ. Ξενία Α

Τηλ.: 22510  – 36281

Email: kontos@aegean.gr

  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2007)
  • Πτυχίο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1998)
Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Επικινδυνότητας Αποβλήτων, Μαθηματική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης, Συλλογής και Μεταφοράς Απορριμμάτων, Χωροθέτηση και Εκτίμηση Επικινδυνότητας Οχλουσών Δραστηριοτήτων, Θεματική Χαρτογραφία, Γεωπληροφορική, Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε Περιβαλλοντικές Εφαρμογές, Προγραμματισμός σε Περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Χωρικά Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, Χωρική Ανάλυση, Χωρική Στατιστική, Ανάλυση Γεωγραφικών Δικτύων, Τηλεπισκόπηση, Μέθοδοι Πολυκριτηριακής Ανάλυσης, AHP, Ασαφής Λογική, Γραμμικός και Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός, Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης

Batsaris M., Kavroudakis D., Soulakellis N. & Kontos Th. (2019) Location-Allocation Modeling for Emergency Evacuation Planning in a Smart City Context: The Case of Earthquake in Mytilini, Lesvos, GreeceInternational Journal of Applied Geospatial Research, 10(4).

Kontos Th. & Katikas L. (2019) Delimiting Future Urban Sprawl Boundaries Using a GIS-based Model for Ecological Sensitivity Index Assessment and Optimization Techniques. The case of Mytilene (Lesvos Island, Greece)European Journal of Sustainable Development Research, 3(1)

Georgiou Α. & Kontos Th. (2018) A GIS Toolkit for Automating Descriptive Statistic Computations for Air Quality Modeling. Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning, 5(1) 63-72.

Soulakellis N, Kontos Th. Sifakis N. & Iossifidis C. (2019)The Practice of Spatial Analysis, Part IV: Travel-Related Air Pollution Analysis, Aerosol Optical Thickness Mapper (AOT-mapper): A Geoinformation Software for AOT Mapping at Urban Scale Using Landsat TM or ETM+ Satellite Images. pp 343-358, Springer, ISBN 978-3-319-89805-6.

Αναλυτικό Βιογραφικό