Κωνσταντίνος Σ. Θεοδώρου


Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

 

Γραφείο: 312, κτήριο Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36247

E-mail: ktheo@aegean.gr

  • Διδακτορική διατριβή στον τομέα Οικολογίας του Γαλλικού Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (Paris VI), 2002
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικολογίας (DEA d’Ecologie) από το Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie (Paris VI), 1999
  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1996
  • Γενετική των πληθυσμών και οι εφαρμογές της στη Βιολογία της Διατήρησης.
  • Μελέτη των γενετικών διεργασιών και των προβλημάτων βιωσιμότητας μικρών και κατακερματισμένων πληθυσμών.

Fyllas, N.M.; Koufaki, T.; Sazeides, C.I.; Spyroglou, G.; Theodorou, K. (2022) Potential Impacts of Climate Change on the Habitat Suitability of the Dominant Tree Species in Greece. Plants, 11, 1616

Αναλυτικό Βιογραφικό