Κωνσταντίνος Σ. Θεοδώρου


Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

 

Γραφείο: 312, κτήριο Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36247

E-mail: ktheo@aegean.gr

  • Διδακτορική διατριβή στον τομέα Οικολογίας του Γαλλικού Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (Paris VI), 2002
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικολογίας (DEA d’Ecologie) από το Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie (Paris VI), 1999
  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1996
  • Γενετική των πληθυσμών και οι εφαρμογές της στη Βιολογία της Διατήρησης.
  • Μελέτη των γενετικών διεργασιών και των προβλημάτων βιωσιμότητας μικρών και κατακερματισμένων πληθυσμών.
  • Spigler R.B., Theodorou K. & Chang S.-M. (2017).Inbreeding depression and drift load in small populations at demographic disequilibrium. Evolution, 71(1):81-94.
  • Mastranestasis I., Kominakis A., Hager-Theodorides A.L., Ekateriniadou L.V., Ligda Ch., Theodorou K. (2016). Associations between genetic polymorphisms and phenotypic traits in the Lesvos dairy sheep. Small Ruminant Research, 144: 205-210.
  • Mastranestasis I., Ekateriniadou L.V., Ligda Ch., Theodorou K. (2015). Genetic diversity and structure of the Lesvos sheep breed. Small Ruminant Research, 130:54-59.
  • Theodorou K., Couvet D. (2015). The efficiency of close inbreeding to reduce genetic adaptation to captivity. Heredity, 114:38-47.
  • Antoniadis V., Anagnostopoulou V., Theodorou K., Koutroumbas S. (2013). Development of a Simplified Model for Nitrogen Fertilizer Recommendation for Maize, Wheat, and Sunflower in Northern Greece. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 44:62-79.
Αναλυτικό Βιογραφικό