Βέρα Οικονόμου


Βέρα Οικονόμου

Γραφείο: Β5 – Κτήριο Ξενία B

Τηλέφωνο: 22510 36215

Email: ecovera (@) env.aegean.gr

  • Διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Ιούνιος 2011.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Δεκέμβριος 2002
  • Πτυχίο στις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οκτώβριος 2001
  • Περιβαλλοντική διατήρηση, οικοσυστημικές υπηρεσίες, οικονομική αξιολόγηση, πολύ-κριτηριακή ανάλυση, ποιοτική κοινωνική έρευνα, μοντελοποίηση προτιμήσεων
  • Οικονομική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος
  • Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ
  • Μέθοδοι έρευνας στο περιβάλλον
  • Σπουδαστήριο – Εκπαιδευτική Έρευνα Πεδίου

Oikonomou V., Dimitrakopoulos P., Troumbis A., 2011. Incorporating Ecosystem Function Concept in Environmental Planning and Decision Making by Means of Multi-Criteria Evaluation: The Case-Study of Kalloni, Lesbos, Greece. Environmental Management 47: 77-92.

Αναλυτικό Βιογραφικό