Δίας Α. Χαραλαμπόπουλος


Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Ενέργειας

 

Γραφείο: 208, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36223

E-mail: dharal@aegean.gr

 • Διδακτορικό (Ph.D.), University of Birmingham, UK, 1983
 • MSc in Industrial Management, University of Birmingham, UK, 1980
 • Πτυχίο Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ε.Μ.Π.1978
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Δυναμικό, τεχνολογία, πολιτική)
 • Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων και εφαρμογές στον σχεδιασμό ενεργειακών έργων
 • Eνεργειακή πολιτική και μοντελοποίηση (Πρωτόκολλο Κυότο, Αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών και ενεργειακών πολιτικών)
 • Ενεργειακή Οικονομία
 • Σχεδιασμός θερμικών ηλιακών συστημάτων
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον κύκλο παραγωγής ενέργειας
 • Ανάλυση αιολικού δυναμικού για ηλεκτροπαραγωγή
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και Ενεργειακή Διαγνωστική σε βιομηχανία/κτίρια
Αναλυτικό Βιογραφικό