Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος


Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Διευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης 
Γραφείο: 201, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36211
E-mail: ihatz@aegean.gr

  • Ph.D., University of Washington U.S.A., 1976-1979
  • Υποψήφιος διδάκτορας, University of Washington, 1976
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Master of Science in Civil Engineering, University of Washington U.S.A., 1975 – 1976.
  • Τριτοετής και τεταρτοετής σπουδαστής του τμήματος Α.Τ.Μ. στο Ε.Μ.Π. και Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., 1969 – 1971
  • Πρωτοετής και δευτεροετής σπουδαστής του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., 1967 – 1969
  • Τηλεπισκόπηση / Φωτογραμμετρία
  • Χαρτογραφία/ GIS και Εφαρμογές Πληροφορικής

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη δημοσίευση μου

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη δημοσίευση μου

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη δημοσίευση μου

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη δημοσίευση μου

Αναλυτικό Βιογραφικό