Σημαντικές Ανακοινώσεις


ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – Botetzagias & Malesios – COVID single-use facemasks and environmental concern

Botetzagias I. & Malesios C. (2021) Do single-use facemask users care for the effects on the (marine) environment during the COVID-19 pandemic? Preliminary results from Greece. Marine Pollution Bulletin, 167:112320 ABSTRACT This paper examines which demographic and attitudinal characteristics relate to an individual’s knowledge and perception of the environmental footprint of single-use mask s/he is […]

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – Jones… Dimitrakopoulos et al – COVID-19 & protected areas

Jones N., McGinlay J., Jones A., Malesios C., Holtvoeth J., Dimitrakopoulos P.G., Gkoumas V., Kontoleon A. (2021) COVID-19 and protected areas: impacts, conflicts and possible management solutions. Conservation Letters, e12800; https://doi.org/10.1111/conl.12800 ABSTRACT During the first wave of the COVID‐19 pandemic, management authorities of numerous Protected Areas (PAs) had to discourage visitors from accessing them in […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή Διαχείριση και Τεχνολογία 2021-2022

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία / M.Sc. in Global Environmental Change, Management and Technology» το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ομώνυμο τίτλο και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης). Αναζητήστε την πρόσκληση εδώ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – Tsaligopoulos et al. – Quietness in the Urban Environment

Tsaligopoulos A, Kyvelou S, Votsi N-E, Karapostoli A, Economou C, Matsinos YG. (2021) Revisiting the Concept of Quietness in the Urban Environment—Towards Ecosystems’ Health and Human Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health. 18(6):3151. https://doi.org/10.3390/ijerph18063151 ABSTRACT There is plenty of proof that environmental noise is a major pollutant in the urban environment. Several […]

ΝΕΟ Τεύχος Π&Φ- Ιανουάριος 2021

Το ΝΕΟ τεύχος του ‘Π&Φ’- του ενημερωτικού δελτίου του Τμήματος Περιβάλλοντος- είναι πλέον διαθέσιμο (Τεύχος 23 – Ιανουάριος 2021). Καλή Ανάγνωση!

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου 743ο μεταξύ 3.897 Πανεπιστημίων παγκοσμίως

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης SCImago Institutions Rankings (SIR) η οποία κάθε χρόνο από το 2009 έως και σήμερα αξιολογεί πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Η κατάταξη εξετάζει τρεις βασικούς άξονες: την επίδοση στην έρευνα του πανεπιστημίου (50%), την παραγόμενη καινοτομία από το ερευνητικό έργο (30%), και τις κοινωνικές επιπτώσεις – αντίκτυπο που έχει αυτό […]