Σπουδές


Το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει σήμερα:

  • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ( 4-ετής φοίτηση) που οδηγεί στο δίπλωμα του Περιβαλλοντολόγου Επιστήμονα.
  • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (1-ετής φοίτηση) που προσφέρουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
  • Διδακτορικό πρόγραμμα που οδηγεί στην εκπόνηση διατριβής και την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος στην Περιβαλλοντική Επιστήμη (ελάχιστη διάρκεια 3 χρόνια).
  • Δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
proptuxiakes-new
metaptuxiaka-new
didaktorikes-spoudes-new