Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Μαθήματα που εστιάζουν στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Φύση και την Κοινωνία

Δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, το ένα διεθνές

Σπουδές

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει σήμερα:

  • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ( 4-ετής φοίτηση) που οδηγεί στο δίπλωμα του Περιβαλλοντολόγου Επιστήμονα.
  • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (1-ετής φοίτηση) που προσφέρουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
  • Διδακτορικό πρόγραμμα που οδηγεί στην εκπόνηση διατριβής και την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος στην Περιβαλλοντική Επιστήμη (ελάχιστη διάρκεια 3 χρόνια).
  • Δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας