Μεταπτυχιακές Σπουδές


Το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master, M.Sc.):

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία
  • MESPOM (M.Sc. in Environmental Science, Policy & Management), ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Αγγλικά, το οποίο προσφέρεται από τέσσερα Ευρωπαϊκά και δύο Αμερικανικά (Η.Π.Α.) Πανεπιστήμια.
gec

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία»

MESPOM1

M.Sc. in Environmental Sciences, Policy and Management (MESPOM)