Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή

Η κατεύθυνση «Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» του ΠΜΣ στην Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με στόχο την απόκτηση δυνατοτήτων εφαρμογής της σχετικής τεχνολογίας καθώς και της ανεξάρτητης και αυτόνοµης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας, και της τεχνολογίας. Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης εκπαιδεύονται επίσης για να παραμείνουν παραγωγικοί σ’ ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης επιστήμης και τεχνολογίας. 

Η εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος πραγματοποιείται μέσω της  παρακολούθησης οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων σύμφωνα µε τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, τα οποία προσδίδουν το βάθος αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό-τεχνικό υπόβαθρο ενός κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Οι σπουδές  στην συγκεκριμένη κατεύθυνση συνδυάζουν φυσική παρουσία (50% των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα του Ά και Β εξάμηνου) και εξ αποστάσεως διδασκαλία (50%) .

Κάντε Αίτηση Τώρα

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024  ΑΝΟΙΞΑΝ! Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023. Δείτε την πρόσκληση εδώ