Διδάσκοντες


Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ είναι:

Δίας Χαραλαμπόπουλος Διαχείριση Ενέργειας και Λήψη Αποφάσεων – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Δυναμικό, Τεχνολογίες Χαμηλού Άνθρακα, Εφαρμογές 
Πέτρος Γαγάνης Περιβαλλοντική Υδραυλική
Στέργιος Βακάλης
Διαχείριση Ενέργειας και Λήψη Αποφάσεων – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Δυναμικό, Τεχνολογίες Χαμηλού Άνθρακα, Εφαρμογές
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος Εφαρμοσμένη Οικολογία 
Τριαντάφυλλος Ακριώτης Εφαρμοσμένη Οικολογία 
Αθανάσιος Στασινάκης Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων: Αρχές και Σχεδιασμός
Δημήτρης Λέκκας Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Χριστόδουλος Πηλίνης Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Χρήστος Ματσούκας Κλιματική Αλλαγή  
Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Υγεία
Κώστας Ευαγγελινός Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας
Μιχάλης Αγγελίδης Ρύπανση Υδάτων: Έλεγχος και Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Ποιότητας
Θέμης Κοντός Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
Μιχάλης Φουντουλάκης Οικολογική Μηχανική
Αντώνης Σκουλούδης Οικονομικά Περιβάλλοντος
Νικόλαος Φύλλας Εφαρμοσμένη Οικολογία