Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ είναι:

Στέργιος Βακάλης Διαχείριση Ενέργειας και Λήψη Αποφάσεων
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος Εφαρμοσμένη Οικολογία
Τριαντάφυλλος Ακριώτης Εφαρμοσμένη Οικολογία
Αθανάσιος Στασινάκης Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων: Αρχές και Σχεδιασμός
Δημήτρης Λέκκας Διαχείριση Πόρων και Κυκλική Οικονομία
Χριστόδουλος Πηλίνης

Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

Χρήστος Ματσούκας Γεωεπιστήμες στην Κλιματική Αλλαγή
Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Υγεία
Μιχάλης Φουντουλάκης Οικολογική Μηχανική: Πράσινες Τεχνολογίες Διαχείρισης Νερού
Στέργιος Βακάλης Βιοκαύσιμα και Βιοπροϊόντα