Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Δυναμικό, Τεχνολογίες Χαμηλού Άνθρακα, Εφαρμογές

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE_528)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

ΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Ο φοιτητής/τρια αποκτά γνώσεις στον σχεδιασμό φωτοβολταϊκών συστημάτων και στον σχεδιασμό αιολικών πάρκων, στην εγκατάσταση και μέτρηση περιβαλλοντικών μεγεθών, την τεχνικοοικονομική ανάλυση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία τους.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Δυναμικό ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Υπολογισμοί και μετρήσεις.
 • Τεχνολογία συστημάτων φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών.
 • Ανάλυση κύκλου ζωής φ/β συστημάτων και α/γ.
 • Σχεδιασμός φ/β συστήματος με το μοντέλο TRNSYS (1/3)
 • Σχεδιασμός φ/β συστήματος με το μοντέλο TRNSYS (2/3)
 • Σχεδιασμός φ/β συστήματος με το μοντέλο TRNSYS (3/3)
 • Σχεδιασμός συστήματος Α/Γ με το μοντέλο TRNSYS (1/3)
 • Σχεδιασμός συστήματος Α/Γ με το μοντέλο TRNSYS (2/3)
 • Σχεδιασμός συστήματος Α/Γ με το μοντέλο TRNSYS (3/3)
 • Τεχνικο-οικονομική ανάλυση συστημάτων ΑΠΕ.
 • Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ΑΠΕ.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Εργασίες, Ενδιάμεση και Τελική Εξέταση

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία:

Διαδικτυακές Πηγές: