Βιοκαύσιμα και Βιοπροϊόντα


Βιοκαύσιμα και Βιοπροϊόντα

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE_518)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

Στέργιος Βακάλης

Το μάθημα περιγράφει τις βασικές τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων και βιοπροϊόντων, με βασικό άξονα την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και με έμφαση στην κυκλική οικονομία. Το μάθημα εστιάζει στο νέο προτεινόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κυκλική οικονομίας και στις προτεινόμενες στρατηγικές μείωσης των εκπομπών του θερμοκηπίου. Οι θερμικές διεργασίες αναλύονται και συγκρίνονται με τις μη-θερμικές διεργασίες για την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και τη απόδοση της μετατροπής βιομάζας και βιοαποβλήτων σε βιοκαύσιμα και βιοπροϊόντα. Τέλος εξετάζεται ο ρόλος της κατάλυσης ως εργαλείο ενεργειακής βελτιστιοποίησης αλλά και ως μέσο εστιασμένης παραγωγής βιοκαυσίμων και βιοπροϊόντων υψηλής αξίας και χρησιμότητας.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:  *   Εισαγωγή στα βιοκαύσιμα (χαρακτηρισμός, δειγματοληψία και ανάλυση)
*   Θεμελιώδεις τεχνολογίες παραγωγής (ηλεκτρόλυση, αεριοποίηση, πυρόλυση, αναμόρφωση)
*   Έμφαση στο υδρογόνο (κοινές πρακτικές και τεχνολογίες παραγωγής)
*   Βιομεθάνιο, μεθανoποίηση, power-to-gas και ΥΦΑ
*   Διεργασίες υψηλής πίεσης/ υπερκρίσιμου σημείου (HTC, HTL, Fischer-Tropsch)
*   Στερεά βιοκαύσιμα, βιομάζα και waste-to-energy
*   Μοντελοποίηση θερμοδυναμικής ισορροπίας θερμοχημικών διεργασιών
*   Ανάλυση εξέργειας, ενεργειακή απόδοση της παραγωγής βιοενέργειας
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Project (40%),  Tελική εξέταση (60%)

 

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία: – Nickolas J. Themelis, Maria Elena Diaz Barriga, Paula Estevez, and Maria Gaviota Velasco (2013) Guidebook for the Application of Waste to Energy Technologies in Latin America and the Caribbean. WTE Guidebook, EEC/IDB, July 2013

– Simona Ciuta, Demetra Tsiamis, Marco J. Castaldi (2018) Gasification of Waste Materials: Technologies for Generating Energy, Gas, and Chemicals from Municipal Solid Waste, Biomass, Nonrecycled Plastics, Sludges, and Wet Solid Wastes. Academic Press, 2018, ISBN 9780128127162

 

Διαδικτυακές Πηγές: