Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Υγεία

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE_522)

Εξάμηνο:  – Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  –  Κατεύθυνση: Διδάσκων:   Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή
 • Κατανόηση των τροπων με τους οποίους η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία (υδατογενή νοσήματα, ατμοσφαιρική ρύπανση, διατροφή)
 • Κατανόηση της αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία
 • Βασική κατανόηση της αξιολόγησης τρωτότητας (vulnerability assessment)
 • Κατανόηση των στρατηγικών μετριασμού (mitigation) και προσαρμογής (adaptation)στην κλιματική αλλαγή
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή – κλιματική αλλαγή και υγεία
 2. Aκραία καιρικά φαινόμενα
 3. Υδρολογικός κύκλος και υδατογενή νοσήματα (waterborne diseases)
 4. Οζον, ατμοσφαιρική ρύπανση
 5. Κλιματικη αλλαγή και διατροφή
 6. Δημόσια υγεία και παρακολούθηση νόσων
 7. Αξιολόγηση τρωτότητας (vulnerability assessment)
 8. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (climate change adaptation)
 9. Στρατηγικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής(mitigation)
 10. Περιβαλλοντική επικοινωνία
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Εργασία 1 (παρουσίαση άρθρου στην τάξη με μορφή powerpoint) (40%)
 • Εργασία 2 (γραπτή εργασία adaptation plan) (60%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Global Climate Change and Human Health: From Science to Practice, George Luber, Jay Lemery (editors) (1st edition, 2015). Jossey-Bass
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές:
http://www.who.int/en/ World Health Organization (WHO)
http://www.cdc.gov/ Centers for Disease Control (CDC)
https://ecdc.europa.eu/en/home European Center for Disease and Control Prevention
http:// www.epa.gov/ Environmental Protection Agency (EPA)
http://www.nih.gov/ National Institutes of Health (NIH)
http:// www.osha.gov/ Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
http:// www.atsdr.cdc.gov Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
http://www.niehs.nih.gov/ National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
http://ec.europa.eu/environment/health/index_en.htm/ (European Environment and Health Homepage)
https://www.emdat.be/index.php (International Disaster Database)