Διδάσκοντες


Οι διδάσκοντες στα πλαίσια της κατεύθυνσης του ΠΜΣ είναι οι ακόλουθοι:

Ανδρέας Τρούμπης Οικολογία: Θεωρία
Ιωάννης Ματσίνος Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος Οικολογία: Θεωρία
Δίας Χαραλαμπόπουλος Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων
Ιωάννης Σπιλάνης Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σπουδαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Τριαντάφυλλος Ακριώτης Οικολογία: Θεωρία
Κωνσταντίνος Θεοδώρου Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης
Κωνσταντίνος Ευαγγελινός Μέθοδοι Διασφάλισης Ποιότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ιωσήφ Μποτετζάγιας Περιβαλλοντική Πολιτική
Στεργιος Βακάλης Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων
Θεμιστοκλής Κοντός Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ (GIS)
Αντώνης Σκουλούδης Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά
Νικόλαος Φύλλας Βιοσφαιρικές Διεργασίες