Βιοσφαιρικές Διεργασίες


Βιοσφαιρικές Διεργασίες

(Κωδικός Μαθήματος: ENVP511)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

Νικόλαος Φύλλας

 • Κατανόηση του Πλανήτη ως Οικοσύστημα
 • Κατανόηση του προβλήματος της Πλανητικής αλλαγής
 • Κατανόηση και Κατασκευή Μοντέλων Οικοσυστημάτων

Θεματολογία Διαλέξεων:

 1. Το σύστημα Γη
 2. Συστημική Οικολογία και Μοντέλα Οικοσυστημικών Ροών
 3. Πλανητική αλλαγή
 4. Ο κύκλος του άνθρακα
 5. Ο κύκλος του ύδατος
 6. Οι κύκλοι των θρεπτικών
 7. Αλλαγές χρήσης Γης
 8. Αλλόχθονα και Εισβλητικά Είδη
 9. Ρύπανση
 10. Ανθρώπινος Πληθυσμός και Υπερκμετάλευση των πόρων
 11. Μοντέλα Επιδράσεων στο χώρο
 12. Μοντέλα Επιδράσεων στο χρόνο
 13. Διαχείριση και Διατήρηση Οικοσυστημάτων

Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3

Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):         —

Άλλες δραστηριότητες: —

Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτή εξέταση (70%), Εργασία (30%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος:  Σημειώσεις, παρουσιάσεις Powerpoint (διατίθενται στο φάκελλο του μαθήματος)
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Chapin, Matson, Mooney (2002). Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer, New York.
Βιβλιογραφία:

Διαδικτυακές Πηγές: