Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Κοινωνιολογία

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: Τύπος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων: Κωνσταντίνα Σκαναβή

Οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν:

 • να περιγράψουν τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της μη‐τυπικής και άτυπης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 • να περιγράψουν τις αρχές και θεωρητικό πλαίσιο της ΠεριβαλλοντικήςΕπικοινωνίας
 • να εξασκηθούν στην πρακτική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας
 • να περιγράψουν τι εννοούμε με τους όρους «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά», «περιβαλλοντική ευαισθησία», «συμμετοχή πολιτών» και τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε όρου.
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν αποτελεσματικοί περιβαλλοντικοί εκπαιδευτές
 • Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην διαδικασία σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ΠΕ
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή‐Παρουσίαση του μαθήματος
 2. Το περιβαλλοντικό κίνημα και η σχέση του με άλλα οργανωμένα κιμνήματα
 3. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως εργαλείο διασφάλισης ποιότητας καθημερινότητας
 4. Μορφές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 5. Περιβαλλοντική Επικοινωνία
 6. Επικοινωνία της Επικινδυνότητας
 7. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και περιβαλλοντική συμμετοχή
 8. Ο ρόλος των δημοσιογράφων στην άτυπη εκπαίδευση
 9. Περιβάλλον και Κοινωνία: Το παράδειγμα της Περιβαλλοντικής Κατασκήνωσης​
 10. Μέθοδοι και Τεχνικές Συμμετοχής Πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος
 11. Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά
 12. Μοντέλα Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς
 13. Παρουσίαση Εργασιών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: 50% παρουσίαση, 50% εργασία
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

1) Περιβάλλον και Κοινωνία: Μια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη, Κωνσταντίνα Τσαμπούκου-Σκαναβή, εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

2) Περιβάλλον και Επικοινωνία: Δικαίωμα στην Επιλογή, Κωνσταντίνα Τσαμπούκου-Σκαναβή, εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

Βιβλιογραφία:

Διαδικτυακές Πηγές: