Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ στην Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (ΦΕΚ 4503/Β/13_07_2023), με στόχο την παροχή επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα Πλανητικής Περιβαλλοντική Αλλαγής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοιποικιλότητας (β) Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή, και (γ) Research in Environmental Sciences. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τη δομή των σπουδών στα πλαίσια του ΠΜΣ, μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών

Οι Αιτήσεις για το 2024-2025 θα ανοίξουν τον Απρίλιο 2024

Αποτελέσματα Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ για το ακ. έτους 2023-2024 (Σεπτέμβριος 2023)

Μάθε περισσότερα για το Μεταπτυχιακό