Δίδακτρα/Υποτροφίες- Tuition Fees/Scholarships


Τα  τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ “Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία” ανέρχονται στο ποσό των 1.500€ ανά φοιτητή Δ.Μ.Σ. ανά έτος και καταβάλλονται ως εξής:

(α) 500€ ως προκαταβολή με την αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο. Καθώς το συγκεκριμένο ποσό θεωρείται απαραίτητο για την κατοχύρωση της θέσης του υποψηφίου στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη παρακολούθησης.

(β) οι υπόλοιπες δύο δόσεις των 500 € καταβάλλονται κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους.

Παράλληλα στα πλαίσια του ΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος  χορηγούνται οι κάτωθι υποτροφίες:

  • ΔΥΟ υποτροφίες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την εκπόνηση διπλωματικών διατριβών, ύψους 3.500€ έκαστη

Παλαιότεροι δικαιούχοι υποτροφιών στα πλαίσια του ΠΜΣ: Δείτε εδώ

Tuition Fees - Scholarships

Successful applicants are required to deposit a €1,500 tuition fees for the entire duration of the Program: (a)  € 500 as an advance payment with the acceptance of the position by the candidate, which is not refundable in case of non-attendance, and (b) the remaining two (2) instalments of €500 each, at the beginning of each of the first two semesters of study.