Αιτήσεις Εισαγωγής


Πρότυπο Συστατική Επιστολής Download
Ύλη και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Download
Ενδεικτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Download
Τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας Download

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους στη γραμματεία του ΠΜΣ Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία, είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 05 Ιουνίου 2022, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο  χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf. Στο εν λόγω σύστημα οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους και μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα κατά προτίμηση σε μορφή .pdf ή .jpg.

Γραμματεία ΠΜΣ «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία» Τμήμα Περιβάλλοντος  Πανεπιστήμιο Αιγαίου  Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη 

Τηλ: 22510‐36212, 36246 e‐mail: mscglobalchange@env.aegean.gr