Ακουστική Οικολογία


Ακουστική Οικολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 132ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος) – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων: Ματσίνος Ιωάννης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές και έννοιες της ακουστικής οικολογίας, της οικολογίας ηχοτοπίου και της οικολογικής ακουστικής
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία της ακουστικής οικολογίας όπως το ηχόμετρο (sound level meter)
 • Να κατανοούν εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικών που μεταξύ άλλων εξυπηρετούν τους σκοπούς της ακουστικής οικολογίας (audacity, R statistics)
 • Να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν μεθόδους ταχείας αξιολόγησης βιοποικιλότητας (Rapid Biodiversity Assessment)
 • Να κατανοούν την έννοια των ακουστικών δεικτών βιοποικιλότητας και των δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Θέματα διαλέξεων

 • Εισαγωγή στην ακουστική οικολογία και την οικολογία ηχοτοπίου
 • Η θεωρία της οικολογικής ακουστικής (ecoacoustics) και οι εφαρμογές της
 • Εισαγωγή στις θεωρίες – υποθέσεις της βιοακουστικής
 • Εισαγωγή στη χρήση εργαλείων ακουστικής οικολογίας: ηχόμετρο, ψηφιακός καταγραφέας
 • Εισαγωγή στη χρήση λογισμικών ακουστικής οικολογίας: Audacity, R Statistics, SPSS, CadnaA
 • Συμπεριφορά στο πεδίο – μέθοδοι δειγματοληψίας
 • Ανάλυση δεδομένων ακουστικής οικολογίας

Εργαστήρια

 • Ηχοπερίπατοι
 • Δειγματοληψίες θορύβου με σκοπό την δημιουργία χαρτών θορύβου
 • Ανάλυση ηχοτοπίου με σκοπό τη δημιουργία θεματικών χαρτών ήχου
 • Καταγραφή και ανάλυση ηχοτοπίων καθώς και οικολογικά σημαντικών ηχητικών δραστηριοτήτων όπως το Dawn Chorus
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 3
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής: 15%
 • Παρουσίαση εργασίας: 15%
 • Εργασία πεδίου (καταγραφή και ανάλυση ηχοτοπίου: 50%
 • Project χαρτογράφησης θορύβου – ηχοτοπίου: 20%
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
 • Soundscape Ecology, Principles, Patterns, Methods and Applications, Almo Farina, 2014, Springer
 • Acoustic Communication, Barry Truax, 2001, Greenwood Publishing Group
 • Animal Communication and Noise, Henrik Brumm, 2013, Springer
 • Avian Urban Ecology Behavioural and Physiological Adaptations, Diego Gil and Henrik Brumm, 2014, Oxford University Press
 • Pijanowski, B. C., Villanueva-Rivera, L. J., Dumyahn, S. L., Farina, A., Krause, B. L., Napoletano, B. M., Pieretti, N. (2011a), Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape. BioScience,61(3):203–216
 • Seuer J., Farina A. (2015), Ecoacoustics: the Ecological Investigation and Interpretation of Environmental Sound, Biosemiotics (8): 493–502
 • Truax, B. (1978). Handbook for Acoustic Ecology. Retrieved 20 September 2016, from http://www.sfu.ca/sonic-studio/handbook/
Διαδικτυακές Πηγές: