Βιολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 101Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:   Τριαντάφυλλος Ακριώτης

Κατανόηση βασικών αρχών και εννοιών της Βιολογίας, απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας για τους ζωντανούς οργανισμούς και τις λειτουργίες της ζωής. Εκτός από την αυτόνομη αξία του το μάθημα αυτό συνιστά και σημαντικό μάθημα υποβάθρου για μαθήματα των εξαμήνων που ακολουθούν, περιλαμβανομένων όχι μόνον εκείνων που εντάσσονται στις βιολογικές επιστήμες με τη στενότερη ή ευρύτερη έννοια αλλά και όλων των λοιπών στα οποία είναι οι βιολογικές διεργασίες και γενικότερα ο έμβιος κόσμος παίζουν σημαντικό ρόλο.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις:

 • Εισαγωγή – Η ποικιλία της ζωής
 • Κύτταρο
 • Η χημεία της ζωής – ιδιότητες νερού
 • Μεγάλα βιολογικά μόρια
 • Κυτταρική αναπνοή
 • Φωτοσύνθεση
 • Επεξεργασία της τροφής & απέκκριση (στα ζώα)
 • Κυτταρική διαίρεση (μίτωση – μείωση)
 • Εισαγωγή στη Γενετική
 • Η μεταγραφή του DNA, μεταλλαγές
 • Εφαρμογές της βιολογίας – βιοτεχνολογία
 • Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
 • Εξέλιξη

Εργαστήρια:

 1. Μικροσκόπιο– Στερεοσκόπιο
 2. Κύτταρο
 3. Κυτταρικά Οργανίδια
 4. Πλασμόλυση
 5. Μικροοργανισμοί‐Χρώση Gram
 6. Φωτοσυνθετικές χρωστικές
 7. Μίτωση
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  4
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Εξέταση θεωρίας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης (60%)
 • Εξετάσεις Εργαστηριακών ασκήσεων με ερωτήσεις σύντομης απάντησης  (40%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Φυλλάδια εργαστηριακών ασκήσεων
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 1. Starr, C. κ.α. 2014. Βιολογία: βασικές έννοιες και αρχές. UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ. (ελληνική μετάφραση)
 2. Campbell, Reece, 2010. ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. (ελληνική μετάφραση)
 3. Simon, E. 2015. Βιολογία: Βασικές Έννοιες. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ A.E.E.E.E. (ελληνική μετάφραση)
Βιβλιογραφία:
 • Campbell, N.A., 2006. Biology: Concepts & connections, 5th edition. Pearson/Benjamin Cummings, pp. 783.
 • Starr, C. and Taggart, R. 2004. Biology. The unity and diversity of life. Thomson Brooks/ Cole, pp.933
 • Solomon, E.P., Berg, L., Martin, D.W. 1999. Biology. Saunders College Publishing, pp. 1232
 • Wallace, Ρ.Α., Sanders, G. P., Ferl, R. J. 2001. Biology: The Science of Life. Εκδόσεις Harper Collins College Publishers.
 • Αλεξανδρή ‐ Χατζηαντωνίου, Ε., (2004), Βιολογία: η μελέτη της ζωής, Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα
 • Δημητριάδης, Β. Κ., Σιβροπούλου, Α. Θ., Καστρίτσης, Κ. Δ., Εισαγωγή στη Βιολογία, (2008), Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.dartmouth.edu/~dietrich/bio5.html (φιλοσοφία της βιολογίας)

http://biology.clc.uc.edu/courses/bio105/geneprob.htm (προβλήματα γενετικής)

http://www.eibe.info/ (θέματα βιοτεχνολογίας)