Εδαφολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 129ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  ΣΤ Διδακτικές Μονάδες: 5 ECTS: 7 Τύπος:  Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων:

Η κατάρτιση των φοιτητών στην δομή και δυναμική του εδάφους και απόκτηση δεξιοτήτων στις εδαφολογικές αναλύσεις με απώτερο στόχο την διερεύνηση των εδαφικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και λειτουργία των οικοσυστημάτων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:

 1. Εισαγωγή στην επιστήμη της εδαφολογίας
 2. Εδαφικοί ορίζοντες
 3. Υγρή και αέρια φάση του εδάφους
 4. Μηχανική σύσταση του εδάφους
 5. Η αντίσταση του εδάφους
 6. Η οργανική ουσία του εδάφους
 7. Φυσικές ιδιότητες
 8. Γονιμότητας εδαφών Ι
 9. Γονιμότητα εδαφών ΙΙ
 10. Γένεση εδαφών Ι
 11. Γένεση εδαφών ΙΙ
 12. Υποβάθμιση εδαφών
 13. Διαχείριση υποβαθμισμένων εδαφών

Εργαστήρια: 

 1. Εκδρομή σε διαφορετικά οικοσυστήματα – δειγματοληψία εδάφους ‐ μέτρηση υγρασίας πεδίου
 2. Προετοιμασία εδαφικών δειγμάτων προς ανάλυση – Μέτρηση υγρασίας αεροξηρανθέντος
 3. Υπολογισμός μηχανικής σύστασης εδάφους
 4. προσδιορισμός του pH
 5. Εκτίμηση της οργανικής ουσίας του εδάφους
 6. Προσδιορισμός ολικοί αζώτου
 7. Προσδιορισμός ολικοί αζώτο
 8. Προσδιορισμός εκχυλίσιμου φωσφόρου
 9. Ημερήσια εκδρομή για την παρατήρηση εδαφοτομών
 10. Παρουσίαση και συζήτηση των εργαστηριακών αναλύσεων
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  4
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Τελική εξέταση θεωρίας (60%)

Εργαστηριακές ασκήσεις (40%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Φυλλάδιο εργαστηριακών ασκήσεων
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Brady N.C. and Weil R.R 2011. Εδαφολογία. Η φύση και ιδιότητες των εδαφών Εκδ. ΕΜΒΡΥΟ σελ. 1000

Για το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος:

Αλιφραγκης, Δ.2010, Περιγραφή ‐δειγματοληψία εργαστηριακές αναλύσεις δασικών εδαφών και φυτικών ιστών, Αϊβαζης, Χ. Ν. Θεσσαλονίκη ISBN. 978‐960‐98630‐5‐6

Βιβλιογραφία:
 • Αλιφραγκής, Δ. 2008. Το έδαφος τόμος Ι Γένεση ‐ ιδιότητες – ταξινόμηση, Αϊβαζης, Χ.Ν. Θεσσαλονίκη
 • Πασχαλίδης, X. 2005. Εδαφολογία εργαστηριακές ασκήσεις, Έμβρυο ‐ Βασιλειάδης Σ., ΑΘΗΝΑ
 • Brady N.C. and Weil R.R The Nature and properties of Soil 13th edition Pearson Education
Διαδικτυακές Πηγές: http://soil.gsfc.nasa.gov/

http://www.edafologiki.gr/wp/?tag=soil‐science

https://www.soils.org/