Εφαρμοσμένη Επιχειρηματικότητα


Εφαρμοσμένη Επιχειρηματικότητα

(Κωδικός Μαθήματος: 348ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  H Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Επιχειρηματικότητα  Tύπος μαθήματος: Aνάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων:   Μ Χατζηαντωνίου / Μ Μπαλής
Το μάθημα «Εφαρμοσμένη Επιχειρηματικότητα» αποτελεί “εργαστήριο” ωρίμανσης επιχειρηματικών ιδεών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έρχονται σε επαφή με τις απαιτήσεις και προκλήσεις  του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επεξεργάζονται την επιχειρηματική ιδέα τους σε βάθος, με απώτερο σκοπό να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την ιδέα αυτή ενώπιον κριτών σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και δυνητικά ενώπιον επενδυτικών φορέων.

Για να στοιχειοθετήσουν την ιδέα τους, συντάσσουν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο έχοντας διερευνήσει μεθοδικά το επιχειρηματικό μοντέλο, την δυνητική αγορά και τον ανταγωνισμό ενώ εμβαθύνουν και σε τεχνικές απαιτήσεις του εγχειρήματος ώστε να προετοιμάσουν κάποιο δείγμα (prototype) της υπηρεσίας, της πλατφόρμας ή του προϊόντος που θα παρέχουν.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παροτρύνονται να αντλούν πληροφορίες και δεδομένα, κατά περίπτωση, από  εμπειρογνώμονες και εν δυνάμει καταναλωτές ή/και συνεργάτες του εγχειρήματός τους. Επίσης καλούνται να μάθουν και να εφαρμόσουν εργαλεία έρευνας αγοράς (ερωτηματολόγια) και προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών (branding,marketing).

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου υποστηρίζονται από ανθρώπους της αγοράς και ειδικούς μέντορες- συνεργάτες του μαθήματος,

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε επιτροπές κριτών και να ή να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας που διοργανώνεται από τρίτους.

Social media:  https://www.facebook.com/AegeanGreenBusiness

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Αρχική διατύπωση Επιχειρηματικής Ιδέας
  • Αναγκαιότητα που καλύπτει
  • Πώς επιδιώκει να καλύπτει την ανάγκη
  • Σύνδεση με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
 • Οργάνωση ομάδας
  • Επιμερισμός βασικών αντικειμένων
  • Προσδιορισμός ρόλων (εκπροσώπηση, συγγραφή, παρουσίαση, τεχνικό σκέλος, σκέλος αγοράς…)
 • Σκιαγράφηση της ιδέας* (Business Model Canvas)
  • Πρόταση Αξίας
  • Διασύνδεση με την αγορά – καταναλωτή (παράγοντες εσόδων)
  • Επιχειρησιακές ανάγκες σε υποδομές και συνεργασίες (παράγοντες δαπανών)
 • Υπό διαρκή αναθεώρηση
 • Σκιαγράφηση του καταναλωτικού κοινού (καταναλωτές ή οργανισμοί)
  • Περσόνες
  • Χάρτες ενσυναίσθησης (empathy map)
 • Προσεγγιστική μελέτη πληθυσμού και συχνότητας «κατανάλωσης»
  • Εμβέλεια (γεωγραφική) προϊόντος – αγορές που μπορεί να προσεγγίσει
  • Πληθυσμιακές ομάδες στόχοι (καταναλωτές ή οργανισμοί)
  • Σενάρια ζήτησης – διείσδυσης στο εν λόγω κοινό
 • Παραγωγή 
  • Ανάπτυξη δείγματος (prototype) της υπηρεσίας, της πλατφόρμας ή του προϊόντος
  • Επαφή με μέντορες – εμπειρογνώμονες κατά περίπτωση
  • Προσδιορισμός (ή/και αντιμετώπιση) των προκλήσεων της παραγωγικής διαδικασίας
 • Πρόσβαση στην αγορά
  • Προσδιορισμός του μοντέλου εσόδων (κύριες και δευτερεύουσες ροές)
  • Προσδιορισμός των διαύλων επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και πωλήσεων
  • Επαφή με μέντορες – εμπειρογνώμονες κατά περίπτωση
 • Συνεργασίες
  • Προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών
  • Συμμαχίες
  • Επαφή με μέντορες – εμπειρογνώμονες κατά περίπτωση
 • Παρουσία στο διαδίκτυο
  • Προσέγγιση branding
  • Δείγμα ιστοσελίδας & social media
 • Pitching
  • Σενάριο παρουσίασης
  • Οργάνωση διαφανειών/επίδειξης
  • Σκηνική παρουσία
  • Υποστήριξη ιδέας
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 1 ώρα την εβδομάδα πραγματοποιείται διάλεξη με το θεωρητικό πλαίσιο του αντικείμενου που ανατίθεται ως εργασία της δεδομένης εβδομάδας
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 2 ώρες εργαστήριο για την οργάνωση και υποβοήθηση των ομάδων από τους διδάσκοντες. Παρακολουθείται η πρόοδος των ομάδων και αναπτύσσονται πιθανές συνέργειες μεταξύ ομάδων.
Άλλες δραστηριότητες:

Είτε στο πλαίσιο των εργαστηρίων είτε σε άλλο χρόνο οι ομάδες θα έρθουν σε επαφή με μέντορες επιχειρηματικότητας. Οι ομάδες θα συμμετέχουν σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας.

Το μάθημα  υποστηρίζεται από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.)  στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Τμήμα Περιβάλλοντος για την προώθηση της νεανικής  επιχειρηματικότητας  με βάση τις 7 αρχές της φιλοσοφίας LEADER για ‘bottom- up’ τοπική ανάπτυξη.

Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Μέθοδοι αξιολόγησης:

 • Εργαστήρια (προεργασία – ανάπτυξη ιδέας) 30%
 • Γραπτή Εργασία (επιχειρηματικό σχέδιο) 40%
 • Προφορική παρουσίαση (pitching) 30%
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Οι διαφάνειες των διαλέξεων αναρτώνται στο moodle
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:  –
Βιβλιογραφία:
 1. “Το επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan” – Βασίλης Ν. Κέφης-Πέτρος Παπαζαχαρίου,-  Κωδικός στον Εύδοξο: 11807
 2. Επιχειρηματικότητα- Νοοτροπία και Πρακτική” – Neck Heidi,  Neck Christopher, Murray Emma (Συγγρ.) – Τσίτσκαρη Έφη, Σταμπουλής Γιώργος (Επιμ.) -Κωδικός στον Εύδοξο: 94645251
Διαδικτυακές Πηγές:   –