Εισαγωγή στην Οικολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 104Y, Περίγραμμα Μαθήματος)

Εξάμηνο:  Γ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων: Παναγιώτης Δημητρακόπουλος

Το μάθημα στοχεύει στην περιγραφή θεμελιωδών επιπέδων βιολογικής οργάνωσης καθώς και βασικών μεθόδων, εννοιών και διεργασιών του έμβιου κόσμου και της βιόσφαιρας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα:

 • να κατανοούν εισαγωγικές έννοιες Οικολογίας Πληθυσμών, Βιοκοινοτήτων και Οικοσυστημάτων καθώς και των εξελικτικών, θεωρητικών και λειτουργικών αρχών της Οικολογίας
 • να χειρίζονται βασικά εργαλεία της Οικολογίας
 • να αντιλαμβάνονται τις θεμελιώδεις επιπτώσεις ανθρωπογενών δυνάμεων και φυσικών φαινομένων στη λειτουργία και ακεραιότητα των φυσικών συστημάτων
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή στην επιστήμη της οικολογίας
 • Περιβαλλοντικές συνθήκες και πόροι
 • Βασικά Οικοσυστήματα του Πλανήτη
 • Οικολογία Πληθυσμών
 • Βιοτικές αλληλεπιδράσεις
 • Δυναμική Πληθυσμών
 • Ροές ενέργειας στα οικοσυστήματα
 • Ανακύκλωση θρεπτικών
 • Παραγωγικότητα
 • Οικολογική Διαδοχή
 • Εισαγωγή στη Βιολογική ποικιλότητα
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτές εξετάσεις, σε δύο δοκιμασίες (50% τελικού βαθμού εκάστη). Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σύντομες επεξηγήσεις συγκεκριμένου ερωτήματος και Ερωτήσεις κρίσεως.
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Relyea, R., Ricklefs, R.. 2019. Οικολογία, η οικονομία της φύσης. Broken Hill/Πασχαλίδης. Αθήνα.
 • Molles M.C. 2009. Οικολογία. Εκδόσεις Μεταίχμιο. Αθήνα
 • Nentwig W., Bacher S., Brandl R. 2011. Βασικές Έννοιες Οικολογίας. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αθήνα
 • Βερεσόγλου Δ. 2010. Οικολογία. Εκδόσεις Δ. Γαρταγάνης. Αθήνα
Βιβλιογραφία:
 • Begon, M., Harper J.L., Townsend, C.R. (1996) «Ecology: Individuals, Populations and Communities», Blackwell Science Inc.
 • Krebs C. J. (1994) Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. HarperCollins College Publishers
 • Chapin III SF, Matson PA, Mooney HA (2002) Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer‐ Verlag New York, Inc.
 • Henderson PA (2003) Practical Methods in Ecology. Blackwell Science Ltd.
Διαδικτυακές Πηγές:
 • Ελληνική Οικολογική Εταιρεία: http://www.helecos.gr/
 • European Ecological Federation: http://www.europeanecology.org/
 • Ecological Society of America: http://www.esa.org/
 • The International Association for Ecology: http://www.intecol.net/