Ενέργεια και Περιβάλλον

(Κωδικός Μαθήματος: 236ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  5 Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος:

Επιστημονικής Περιοχής

Διδάσκων: Δίας Χαραλαμπόπουλος

Ο/η φοιτητής/τριας θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα σημερινά ενεργειακά συστήματα και υποδομές, τους διαθέσιμους, συμβατικούς ενεργειακούς πόρους, τις κατάλληλες τεχνολογίες μετατροπής και τις περιβαλλοντικές πιέσεις στα οικοσυστήματα και την υγεία του ανθρώπου. Θα είναι σε θέση να κατανοήσει, εκτιμήσει και διαστασιολογήσει, καθώς και να συμμετάσχει στον σχεδιασμό ενός ενεργειακού συστήματος και τέλος να οργανώσει την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση του μαθήματος.
 2. Ανάλυση ενεργειακών συστημάτων ‐ Εισαγωγή
 3. Εισαγωγή, βασικές έννοιες και αξιώματα της θερμοδυναμικής.
 4. Συμβατικά καύσιμα – κάρβουνο.
 5. Συμβατικά καύσιμα – πετρέλαιο, φυσικό αέριο.
 6. Συμβατικά καύσιμα ‐ Πυρηνική ενέργεια.
 7. Παραγωγή θερμότητας – Καύση, Ασκήσεις.
 8. Ενδιάμεση Πρόοδος στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα VISTA.
 9. Επίλυση Θεμάτων Προόδου, Βαθμολογία, Ασκήσεις.
 10. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τεχνολογίες αντιρρύπανσης
 11. Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενεργειακή Απόδοση.
 12. Η έρευνα για την Ενέργεια & το Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 13. Ειδικά θέματα, Ασκήσεις, Επανάληψη μαθήματος.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες: Επίσκεψη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Ασκήσεις, Ενδιάμεση και Τελική εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Σημειώσεις Δ.Χαραλαμπόπουλου, σελ. 120.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Culp, A.W.J., Principles of Energy Conversion, McGraw‐Hill, 1985.
Βιβλιογραφία:
 • Boyle, G., Everett, B., Ramage, J., Energy Systems and Sustainability, Power for a sustainable future, Oxford University Press, 2003.Boyle, G., Renewable Energy, Power for a sustainable future, Oxford University Press, 1996.
 • Cassedy, E.S., Grossman, P.Z., Introduction to Energy, Resources, technology and society, Cambridge University Press, 1990.
 • Ramage, J., Energy a Guidebook, Oxford University Press, 1997.
 • R.Hinrichs, (1996), «Energy. Its use and the environment», Saunders College Publishing.
 • E.Cassedy and P.Grossman, (1990), «Introduction to Energy», Resources, Technology and Society, Cambridge University Press.
 • V.Smil, Energy in Nature and Society, General Energetics of Complex Systems, The MIT Press, 2008.
 • Koυμούτσου Ν. και Μαρίνου‐Κουρή Δ.Σ., (1986), «Χρήση και Εξοικονόμηση Ενέργειας», Αθήνα.
 • Koυμούτσου Ν. και Λυγερού Β., (1986), «Μεταφορά Μάζας», Αθήνα.

 

Διαδικτυακές Πηγές: www.doe.gov Dept of Energy, USA.

www.ca.sandia.gov Sandia Laboratory.

www.leeds.ac.uk/fuel/fuel.html Dept of Fuel and Energy – University of Leeds, UK.

www.epri.com/ Electric power research institute.

www.eren.doe.gov EREN – DOE.

www.epa.gov/ US Environmental Protection Agency.

europa.eu.int/en/comm/dg17/dg17home.htm European Commission, Energy.

www.iea.org International Energy Agency.

www.ises.org/ International Solar Energy Society.

www.ases.org/ American solar energy society.

www.bp.com/bpstats/ BP‐AMOCO. www.eia.doe.gov Energy Information Agency.

www.undp.org/seed United Nations.