Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

(Κωδικός Μαθήματος:204Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Β Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 4 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων: Ζκέρη Ειρ. (Παν. Υπότροφος)
 • Γνώση ασφαλών εργαστηριακών πρακτικών και χειρισμός βασικών εργαστηριακών οργάνων, αντιδραστηρίων και εξοπλισμού
 • Κατανόηση θεωρίας μετρήσεων και σφαλμάτων
 • Εκπόνηση χημικών αναλύσεων (τιτλοδοτήσεις) και σύνταξη σχετικής έκθεσης
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:

Εργαστηριακές ασκήσεις με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:

 • Σφάλματα.
 • Παραλαβή θέσεων – Βαθμονόμηση οργάνων
 • Εξουδετέρωση
 • Οξυμετρία – Αλκαλιμετρία
 • Οπισθογκομέτρηση
 • Συμπλοκομετρία
 • Οξειδοαναγωγή (KMnO4)
 • Οξειδοαναγωγή (K2Cr2O7)
 • Σταθμικά
 • Ιωδομετρία

Στις επίσημες αργίες αναβάλλεται η σειρά των εργαστηρίων για τη συγκεκριμένη εβδομάδα, εφόσον το εργαστήριο με την αργία συμπίπτουν.

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 1
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 3
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Εβδομαδιαία γραπτή παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων

Γραπτή τελική εξέταση

Σημειώσεις Διδάσκοντος: «Εργαστηριακές ασκήσεις αναλυτικής χημείας», σελίδες 90
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Θεμελής Δ., (2007), Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας, ΖΗΤΗ,Θεσσαλονίκη
JEROME L. ROSENBERG, LAWRENCE M. EPSTEIN, (2004),
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (8η έκδοση), ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
Βιβλιογραφία: Greenberg, Arnold E., (1992), «STANDARD METHODS for the examination of water and wastewater», American Public Health Association, Washington, σελίδες 990, ISBN: 0‐87553‐207‐1
Διαδικτυακές Πηγές: