Εργαστήριο Μεταφοράς Μάζας και Ενέργειας

(Κωδικός Μαθήματος: 220ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  6 Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων: Δ. Χαραλαμπόπουλος

Ο/η φοιτητής/τρια γνωρίζει τα όργανα μέτρησης και καταγραφής βασικών μετεωρολογικών μεγεθών, καθώς και τα όργανα για την μέτρηση διοξειδίου του άνθρακα, ραδονίου καθώς και ρύπων από την καύση υδρογονανθράκων. Μαθαίνει τον χειρισμό, την λειτουργία και την μεθοδολογία μετρήσεων και καταγραφής σε αυτόματα καταγραφικά συστήματα.

Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων θα είναι σε θέση να σχεδιάσει, διεξαγάγει ένα πείραμα και να αναλύσει τα δεδομένα που θα προκύψουν, όπως π.χ. να οργανώσει ένα σύστημα μετρήσεων μετεωρολογικών μεγεθών, π.χ. θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, να αναλύσει τις μετρήσεις και να εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με το αιολικό και ηλιακό δυναμικό, καθώς και το επίπεδο συγκέντρωσης διαφόρων ρύπων και αντιστοίχων μεγεθών. Θα είναι επίσης σε θέση να αναλύσει, κατανοήσει, και ερμηνεύσει το επίπεδο συγκέντρωσης διάφορων ρύπων ανάλογα με την εξεταζόμενη περίπτωση.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές αρχές, σημασία, μετρήσεις εργαστηρίου και εξωτερικών χώρων, μετατροπή μονάδων, διαγράμματα, κλίμακες, βαθμονόμηση, στατιστική ανάλυση. Σχεδιασμός- διεξαγωγή πειράματος και ανάλυση μετρήσεων. Σχεδιασμός πρωτοκόλλου μετρήσεων, internet διευθύνσεις, λογισμικό επεξεργασίας (Excel, Statgrafix, SPSS).
 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Data loggers). Βασικές Αρχές, Λειτουργία, Προγραμματισμός, Σύνδεση με Η/Υ, Παραδείγματα εφαρμογών.
 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τεχνικές μετρήσεων Θερμοζεύγη, Θερμόμετρα αντίστασης πλατίνας, Υπερυθρόμετρα. Βαθμονόμηση οργάνων.
 4. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Μετρήσεις ροής θερμότητας σε δομικά στοιχεία. ΥΓΡΑΣΙΑ Μέτρηση Υγρασίας, (Σχετική και Απόλυτη), Διάγραμμα Mollier.
 5. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ. Μέτρηση Ταχύτητας Ανέμου, Μέτρηση Διεύθυνσης Ανέμου, Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων, Υπολογισμός Αιολικού Δυναμικού.
 6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ. Θεωρία (μετρήσεις σε υγρά και αέρια), Όργανα Ventouri, Παροχόμετρα (μηχανικά, ηλεκτρονικά).
 7. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ. Περιγραφή αρχής λειτουργίας οργάνου Μέτρηση Αερίου Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων.
 8. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ. Περιγραφή αρχής λειτουργίας οργάνου Μέτρηση Αερίου Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων
 9. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ. Περιγραφή αρχής λειτουργίας οργάνου Μέτρηση Αερίου Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων.
 10. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΘΕΙΟΥ. Περιγραφή αρχής λειτουργίας οργάνου Μέτρηση Αερίου Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων.
 11. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Πυρανόμετρα, Πυρελιόμετρα, Φασματοφωτόμετρα Μέτρηση ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο Μέτρηση ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε Κεκλιμένο και κατακόρυφο επίπεδο Μέτρηση διάχυτης ακτινοβολίας.
 12. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΟΝΙΟΥ. Όργανα, πρωτόκολλο μετρήσεων και ανάλυση μεγεθών.
 13. Πλαίσιο θεωρητικής και πειραματικής προσέγγισης. Βασικές αρχές μοντελοποίησης.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  –
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  4
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Ασκήσεις
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Σημειώσεις Δ.Χαραλαμπόπουλος, σελ. 30.Φυλλάδια εργαστηριακών ασκήσεων
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Harrison M. W. , “Handbook of Statistical Methods for Engineers and Scientists”, McGraw Hill, New York, 1989.
 • Experimental Methods for engineers, J.P.Holman, McGraw Hill, 1994.
 • An introduction to experimentation, B.J.Brinkworth, UK.
 • Planning of experiments, D.R.Cox, Wiley International edition.
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: www.cas.lancs.ac.uk/glossary_v1.1/dexanova.html

Design of experiments and ANOVA,

www.margaret.net/doe/