Κλιματολογία-Μετεωρολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 238Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Γ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:   Χρήστος Ματσούκας
 • Η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες πρωτίστως της κλιματολογίας και δευτερευόντως της μετεωρολογίας
 • Προσδιορισμός των φυσικών μηχανισμών που επηρεάζουν το κλίμα μιας περιοχής
 • Σύνδεση ατμοσφαιρικών και κλιματικών μεγεθών με περιβαλλοντικά προβλήματα (στοιβάδα όζοντος, κλιματική αλλαγή, κ.ά.)
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Σύσταση και δομή της ατμόσφαιρας, στοιβάδα όζοντος
 2. Μεταφορά θερμότητας, ακτινοβολία
 3. Ηλιακή ενέργεια, ισοζύγιο ακτινοβολίας
 4. Φαινόμενο θερμοκηπίου, θερμοκρασία ατμόσφαιρας, θερμοκρασιακή αναστροφή
 5. Wind chill, υγρασία, σημείο δρόσου
 6. Συμπυκνώσεις, νέφη, ατμοσφαιρική σταθερότητα
 7. Δημιουργία νεφών, δημιουργία βροχής
 8. Κατακρημνίσματα, ατμοσφαιρική πίεση
 9. Άνεμος, γεωστροφικός άνεμος,επιφανειακός άνεμος
 10. Βαρομετρικά, αύρες, θερμική κυκλοφορία
 11. Γενική κυκλοφορία ατμόσφαιρας, el Niño, αέριες μάζες
 12. Μέτωπα, θεωρία πολικών μετώπων
  Υδρόγειο κλίμα, ταξινόμηση κατά Koeppen
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Υποχρεωτικά εβδομαδιαία τεστ στο moodle (30% του βαθμού)
 • Εξέταση στο moodle (70% του βαθμού)
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Edward Aguado, James E. Burt, (2019), Ο καιρός και το κλίμα: Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία, Εκδόσεις “ΙΩΝ”, Αθήνα
 • Απόστολος Αθ. Φλόκας, (1997), Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
 • G. Donald Ahrens, (1999), Βασικές αρχές Μετεωρολογίας, Εκδόσεις “ΙΩΝ”, Αθήνα
Βιβλιογραφία:
 • P. Maheras, Ch. Balafoutis, (1984), General climatology with elements of meteorology, University Studio Press, Thessaloniki
 • C. S. Sahsamanoglou, A. A. Bloutsos, (1998), Physical climatology, Zitis Editions, Thessaloniki
 • C. S. Sahsamanoglou, T. I. Makrogiannis, (1998), General Meteorology, Zitis Editions , Thessaloniki
 • Dennis L. Hartmann, (1994), Global physical climatology, Academic Press, San Diego
 • Roger G. Barry, Richard G. Chorley, (1998), Atmosphere, weather and climate (7th ed.), Routledge, London
 • Edward Aguado, James E. Burt , (2004), Understanding weather and climate (3rd ed.), Pearson, Upper Saddle River, N.J.
Διαδικτυακές Πηγές: http://moodle.aegean.gr/