Γεωργία Και Περιβάλλον

(Κωδικός Μαθήματος: 126KEY)

Εξάμηνο:  E Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση:

Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Διδάσκων:

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): Δεν προσφερεται
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: