Μεσογειακού Τύπου Οικοσυστήματα

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  Z Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: Τύπος:
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση: Διδάσκων:  –

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Δεν προσφέρεται
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  –
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: