Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

(Κωδικός Μαθήματος: 339ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων: Κωνσταντίνα Σκαναβή
 • Να γνωρίσουν οι φοιτητές τον σκοπό τους στόχους και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΕ
 • Να μάθουν τους τρόπους και τις δυσκολίες εφαρμογής της ΠΕ στην τυπική εκπαίδευση
 • Να γνωρίσουν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές ΠΕ και τους τρόπους εφαρμογής τους
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν αποτελεσματικοί περιβαλλοντικοί εκπαιδευτές
 • Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην διαδικασία σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ΠΕ.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή‐Παρουσίαση του μαθήματος
 2. Ιστορική Αναδρομή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 3. Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 4. Η ένταξη το περιβάλλοντος στην εκπαίδευση
 5. Ο ρόλος του περιβαλλοντικού εκπαιδευτή
 6. Μέθοδοι και Τεχνικές ΠΕ
 7. Μέθοδοι και Τεχνικές ΠΕ
 8. Μέθοδοι και Τεχνικές ΠΕ
 9. Η ΠΕ στην Ελλάδα (ιστορική αναδρομή)
 10. Η ΠΕ στην Ελλάδα σήμερα
 11. Προβλήματα στην εφαρμογή ΠΕ
 12. Αξιολόγηση Προγραμμάτων ΠΕ
 13. Παρουσίαση Εργασιών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  Μελέτες περιπτώσεων, επισκέψεις σε σχολείο, ομάδες εργασίας σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Εξέταση δεν είναι εφικτή αν δεν έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Εργασίες (10 βαθμοί), Παρουσιάσεις Εργασιών (10 βαθμοί), Συμμετοχή (10 βαθμοί), Σχεδιασμός προγράμματος (10 βαθμοί)

Σύνολο: 40 βαθμοί

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Όχι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Τσαμπούκου‐Σκαναβή Κ., (2004), Περιβάλλον και Κοινωνία: Μια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη, Καλειδοσκόπιο, ΑΘΗΝΑ
Βιβλιογραφία:
 • Coombs P., (1973), “Should one develop Non‐formal Education”, Prospects, Vol.III, No.3 pp 287‐306
 • Coombs P., Ahmed M., (1974), “Attacking Rural Poverty: How nonformal education can help”, The John Hopkins University Press
 • Harold R. Hungerford, William J. Bluhm, Trudi L. Volk, and John M.
  Ramsey, (2001), Essential Readings in Environmental Education, Stipes Pub Llc
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.aegean.gr/environment/environmental-education/

http://www.cep.unt.edu/

http://kpe-kleit.ach.sch.gr/

http://eelink.net/

http://naaee.org/index.htm

http://www.epa.gov/enviroed/index.html

http://www.globe.gov/

http://www.nahee.org/