Μέθοδοι Προσομοίωσης και Βελτιστοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων


(Κωδικός Μαθήματος: 245ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων:  Λέκκας Δημήτριος

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με θέματα προσομοίωσης και επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης με εφαρμογές σε περιβαλλοντικά συστήματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα:

 • Θα κατανοούν τις έννοιες προσομοίωση, βελτιστοποίηση και τις ιδιαιτερότητες κατά την εφαρμογή σε περιβαλλοντικά προβλήματα
 • Θα γνωρίζουν τα εργαλεία και μεθοδολογίες για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού, ακέραιου, μη-γραμμικού και πολλαπλού προγραμματισμού
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγικές Έννοιες Βελτιστοποίησης
 • Μαθηματική Προσομοίωση
 • Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων
 • Κλασσικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Ακέραιος Προγραμματισμός
 • Mη Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Επίλυση προβλημάτων: 40%

Τελική εξέταση: 60%

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Καρατζάς Γεώργιος Παπαδοπούλου Μαρία (2016) Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων, ISBN13 – 978-960-9495-01-1
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: