Οικοτοξικολογία

(Κωδικός Μαθήματος: 120ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  6 Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων: Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή
 • Καθορισμός και περιγραφή των βασικών εννοιών της Οικοτοξικολογίας
 • Ανάδειξη νέων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Συζήτηση και ανάπτυξη των παρακάτω θεμάτων ως προς την συσχέτισή τους με την οικοτοξικολογία: χημικές ουσίες, τύχη και μεταφορά στο περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδάτων και εδάφους, τοξικολογία, επιπτώσεις στους ανθρώπινους οργανισμούς, οικοτοξικολογικές έρευνες, εκτίμηση κινδύνου.
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς και μετακίνησης των χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή στην Οικοτοξικολογία
 2. Περιβαλλοντικοί ρύποι
 3. Διάχυση στο περιβάλλον
 4. Ατμοσφαιρική ρύπανση
 5. Ρύπανση υδάτων
 6. Ρύπανση εδάφους
 7. Αρχές τοξικολογίας
 8. Επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς Ι
 9. Επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς ΙΙ
 10. Οικοτοξικολογικές έρευνες Ι
 11. Οικοτοξικολογικές έρευνες ΙΙ
 12. Εκτίμηση κινδύνου
 13. Σεμινάριο
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Ατομική εργασία – παρουσίαση powerpoint (60%)

Γραπτή τελική εξέταση (40%)

.

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Όχι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Βαλαβανίδης, Αθ., 2007. «Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία – ερευνητική μεθοδολογία για την εκτίμηση οικολογικού κινδύνου από επικίνδυνες χημικές ουσίες», Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελίδες 458 (διατίθεται δωρεάν online):

http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/val_oikot ox.htm

Βιβλιογραφία: Walker, Hopkin, Sibly & Peakall (2012), Principles of ecotoxicology. 4th edition. CRC Press
Διαδικτυακές Πηγές: http://cfpub.epa.gov/ecotox/

http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/val_oikot ox.htm

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp