Περιβαλλοντική Ιστορία


Περιβαλλοντική Ιστορία

(Κωδικός Μαθήματος: 347ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)– Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο: Z Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων: Μποτετζάγιας Ιωσήφ

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα μελετήσουμε τη διαχρονική εξέλιξη της σχέσης των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση των δύο: συγκεκριμένα, πως οι φυσικοί παράγοντες επηρέασαν και διαμόρφωσαν τις ανθρώπινες κοινωνίες και πώς οι ανθρώπινοι πολιτισμοί άλλαξαν τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει  τη διαλεκτική σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος και πώς αυτή η σχέση εξελίχθηκε και άλλαξε μέσα στο χρόνο.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Περιεχόμενο Διαλέξεων:

 • Η εμφάνιση του σύγχρονου ανθρώπου και η αλληλεπίδρασή του με το φυσικό περιβάλλον
 • Η πρώτη μετάβαση: οι κοινωνικο-περιβαλλοντικές διαστάσεις της εξημέρωσης φυτών και ζώων
 • Οι πρώτες κοινότητες και το φυσικό περιβάλλον: Αμερική, Μεσοποταμία, Αρχαϊκή Ελλάδα
 • Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Αρχαίας Ελλάδας και Ρώμης
 • Οι μονοθεϊστικές θρησκείες και το φυσικό περιβάλλον
 • Άνθρωπος και Περιβάλλον στο Μεσαίωνα: γεωργία, εμπόριο, υγεία
 • Η εποχή των ανακαλύψεων: Οι Ευρωπαίοι σε νέα περιβάλλοντα (Αμερική, Ειρηνικός, Ωκεανία)
 • Η επιστημονική επανάσταση και η νέα αντίληψη για τη φύση
 • Η δεύτερη μετάβαση: Βιομηχανική Επανάσταση και φυσικό περιβάλλον
 • O μεγάλος 20ος αιώνας: Τα περιβαλλοντικά προβλήματα των πόλεων
 • O μεγάλος 20ος αιώνας: Αέρας-Νερό-Έδαφος-Βιοποικιλότητα σε κίνδυνο
 • Ο μεγάλος 20ος αιώνας: τα κινήματα για την προστασία και τα δικαιώματα της φύσης
 • Η περιβαλλοντική κρίση του σύγχρονού πολιτισμού μας: τι μας διδάσκει η (περ/κη) Ιστορία
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Ατομική Εργασία (100%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Δεν διατίθενται
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Μποτετζάγιας Ι. (2010), Η Ιδέα της Φύσης: απόψεις για το περιβάλλον από την αρχαιότητα μέχρι της ημέρες μας, Κριτική
 • Ponting Cl. (2011), H πράσινη Ιστορία του Κόσμου: το περιβάλλον και η κατάρρευση των μεγάλων πολιτισμών, Κέδρος
Βιβλιογραφία:
 • Diamond J. (2007), Κατάρρευση: πώς οι κοινωνίες επιλέγουν να αποτύχουν ή να επιτύχουν, Κάτοπτρο
 • Diamond J. (2007), Όπλα, μικρόβια, ατσάλι: οι τύχες των ανθρώπινων κοινωνιών, Κάτοπτρο
 • Αναλυτικά για κάθε θεματική ενότητα στην ιστοσελίδα του μαθήματος
Διαδικτυακές Πηγές: Environment & Society portal, και ειδικά η υποενότητα Arcadia

Environment & History journal

International Review of Environmental History journal

Environmental History journal