Ποσοτική Ανάλυση Οικοσυστημάτων

(Κωδικός Μαθήματος: 121Ε, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο: ΣΤ Διδακτικές Μονάδες:  4 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Στατιστική  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων: Φύλλας Νικόλαος

Το μάθημα στοχεύει στην: α) κατανόηση βασικών αρχών πειραματικού σχεδιασμού και μεθόδων συλλογής και οργάνωσης οικολογικών δεδομένων και β) κατανόηση της διαδικασίας επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ανάλυσης οικολογικών δεδομένων. Το μάθημα πραγματοποιείται με συνδυασμό θεωρητικών διαλέξεων και ασκήσεων στο πεδίο/αίθουσα Η/Υ. Κάθε διάλεξη συνοδεύεται από εργαστηριακές ασκήσεις ανάλυσης δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται δύο επισκέψεις στο πεδίο με στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων συλλογής δεδομένων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις:

 1. Εισαγωγή: Περιγραφή Μαθήματος, Εργαστηριακών Ασκήσεων και Μετρήσεων Πεδίου
 2. Βασικές Αρχές Πιθανοτήτων/ Στατιστικής και Πειραματικός Σχεδιασμός – Εργαστήριο: Εισαγωγή στην R
 3. Χρήση Κατανομών Πιθανοτήτων στην Οικολογική Μοντελοποίηση – Εργαστήριο: Στατιστικές Κατανομές στην R
 4. Μετρήσεις Πεδίου Ι (Βιομετρικά χαρακτηριστικά & Συντεταγμένες ατόμων, Δείκτης Φυλλικής Επιφάνειας (LAI), Πυκνότητα Αναγέννησης)
 5. Εκτιμητική & Έλεγχοι Υποθέσεων – Εργαστήριο: Εκτίμηση Πληθυσμιακών Παραμέτρων
 6. Συνάφεια & Συσχέτιση – Εργαστήριο: Παραδείγματα Ελέγχων συνάφειας και συσχέτισης στην Οικολογία
 7. Ανάλυση Παλινδρόμησης – Εργαστήριο: γραμμική, πολυωνυμική, εύρωστη, τμηματική & μη γραμμική παλινδρόμηση
 8. Μετρήσεις Πεδίου ΙΙ (Πλούτος Ειδών και περιβαλλοντικές μεταβλητές, Αριθμός Ειδών ανά Επιφάνεια)
 9. Ανάλυση Διακύμανσης – Εργαστήριο: Εφαρμογή του Γενικό Γραμμικού Μοντέλου στην Οικολογία
 10. Ανάλυση Συνδιακύμανσης – Εργαστήριο: Εφαρμογές της Ανάλυσης Συνδυακύμανσης στην Οικολογία
 11. Μέτρηση Βιολογικής Ποικιλότητας – Εργαστήριο: Εκτίμηση Δεικτών Βιολογικής Ποικιλότητας
 12. Χωροδιάταξη– Δείκτες Ανταγωνισμού – Εργαστήριο: Χωροδιάταξη– Δείκτες Ανταγωνισμού
 13. Θώκος και Εξάπλωση των ειδών στο Χώρο – Εργαστήριο: Μοντέλα Κατανομής Ειδών
Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα) 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1
Άλλες δραστηριότητες:  Μετρήσεις πεδίου
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτή εξέταση (50%), Εργαστηριακές Ασκήσεις (50%)
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Σημειώσεις, παρουσιάσεις Powerpoint (διατίθενται στο φάκελλο του μαθήματος)
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Στάμου Γ.Π. (2009). Οικολογία: Μέθοδοι ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 • Καρανδεινός Μ. (2009). Ποσοτικές Οικολογικές Μέθοδοι. Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Βιβλιογραφία:
 • Gotelli N.J. & Ellison A.M. (2012). A Primer of Ecological Statistics. Sinauer Associates.
 • Quinn G.P. & Keough M.J. (2002). Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge University Press.
 • Crawley M. (2014). Εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση με το R. Broken Hill, Π. Χ. Πασχαλίδης.
 • Νικολάου Χ. (2019). Ανάλυση δεδομένων με την R. Εκδόσεις Δίσιγμα.
Διαδικτυακές Πηγές: