Προγραμματισμός Η/Υ

(Κωδικός Μαθήματος: 410Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Β Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:  Κωνσταντίνος Θεοδώρου & Αντώνης Ανδρέου

Η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές προγραμματιστικές τεχνικές και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού R, ως ένα ελεύθερο, συνεχώς ανανεούμενο λογισμικό με ιδιαίτερη δύναμη στην ανάλυση δεδομένων και τη στατιστική. Τόσο στα εργαστήρια όσο και τη θεωρία, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση παραδειγμάτων που σχετίζονται με την ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγικές έννοιες: δομή του υπολογιστή, λογισμικό, αλγόριθμοι
 2. Σύνοψη της γλώσσας προγραμματισμού R.
 3. Τύποι δεδομένων και βασικές πράξεις.
 4. Σύνθετοι τύποι δεδομένων.
 5. Διερεύνηση των δεδομένων.
 6. Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων. Εργασία με αρχεία.
 7. Παρουσίαση δεδομένων: Γραφικές παραστάσεις με τη χρήση της R.
 8. Έλεγχος ροής προγράμματος: υπό συνθήκη.
 9. Έλεγχος ροής προγράμματος: επαναληπτικός.
 10. Δομές επανάληψης της R: η οικογένεια των εντολών apply.
 11. Τεχνικές διανυσματοποίησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος.
 12. Συναρτήσεις.
 13. Ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων με τη βοήθεια της R
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 3
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Εργαστηριακές ασκήσεις (20%)

Βαθμός από τρεις ενδιάμεσες προόδους (30%)

Τελική εξέταση (50%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Παρουσιάσεις των διαλέξεων και σημειώσεις εργαστηρίων σε μορφή αρχείων pdf.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Φουσκάκης Δ. Ανάλυση δεδομένων με χρήση της R. Εκδόσεις Τσότρας, ISBN: 978‐618‐80741-5-6.
 • Τσιώτας Κ. Γ. Ανάλυση Δεδομένων-Πιθανότητες-Επαγωγή-Εισαγωγή στο R, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-578-8.
Βιβλιογραφία:
 • Matloff (2011). The Art of R Programming
 • R. I. Kabacoff (2011). R in Action.
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.cyclismo.org/tutorial/R/

http://www.statmethods.net/