Ρευστομηχανική

(Κωδικός Μαθήματος: 231ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος) – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων:   Πηλίνης Χριστόδουλος

Βασικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι η διδασκαλία βασικών αρχών ρευστομηχανικής.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή
 2. Ιδιότητες ρευστών, υδροστατική, όργανα μέτρησης ιδιοτήτων ρευστών
 3. Υδροδυναμική, θεμελιώδεις νόμοι της ρευστομηχανικής, υλικές και χωρικές συντεταγμένες
 4. Μέθοδοι περιγραφής πεδίων ροής, εντατικές και εκτατικές ιδιό- τητες των ρευστών
 5. Δυνάμεις και παραμόρφωση ρευστών, Νευτωνικά και μη Νευτω- νικά ρευστά
 6. Εξίσωση συνέχειας ‐ Ασκήσεις
 7. Εξίσωση ορμής ‐ Ασκήσεις
 8. Εξίσωση ενέργειας ‐ Ασκήσεις
 9. Ροή ρευστών σε αγωγούς
 10. Απώλειες ενέργειας λόγω εξαρτημάτων & στενώσεων ‐ Ασκήσεις
 11. Αντλίες ‐Τουρμπίνες‐ Ασκήσεις
 12. Ροή σε ανοικτά κανάλια
 13. Υδραυλικό άλμα, βέλτιστη υδρ. διατομή ανοικτών καναλιών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): Ενσωματωμένες στο πρόγραμμα διαλέξεων
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Τελικό διαγώνισμα
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Αυλωνίτης, Σ. Α. & Αυλωνίτης, Δ. Α. 2006, «Μηχανική των Ρευστών», 4η έκδοση, Ιων, Αθήνα.
ISBN 960411557-X
Βιβλιογραφία:
 • Bird, R. B., Steward, W. E. & Lightfoot, E. N., 2001 “Transport Phenomena 2nd Edition”, Wiley, New York. ISBN 0471410772
 • Roberson, J. A. & Crowe, C. T., 1997 “Engineering Fluid Mechanics”, Wiley, New York. ISBN 0471147354
 • Fischer, H. B., List, E. J., Koh, R. C., Imberger, J., and Brooks, N. H., 1979, “Mixing in Inland and Coastal Waters”, Academic Press, New York.
  ISBN 0122581504
Διαδικτυακές Πηγές: