Γιώργος Αδαμίδης – Αντικείμενο: Εδαφικοί Πόροι και Βλάστηση

Βέρα Οικονόμου – Αντικείμενο: Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Μιχάλης Κουλουσαρής – Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία