Courses


Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα (χειμερινό – εαρινό – χειμερινό). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών δέκα (10) μαθήματα από τα δεκαέξι (16) που προσφέρονται συνολικά.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμονται ως ακολούθως:

α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των οκτώ (8) προσφερόμενων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα.

Β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα.

Γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

ΜΑΘΗΜΑTA ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ECTS
Βιοσφαιρικές Διεργασίες 6
Οικολογία: Θεωρία 6
Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 6
Μέθοδοι Έρευνας στο Περιβάλλον 6
Γεωργικά Συστήματα και Περιβάλλον 6
Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ 6
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική 6
Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων 6
Βιώσιμη Ανάπτυξη 6
Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Κοινωνιολογία 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης 6
Σπουδαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 10
Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά 6
Χρήσεις Γεωργικής Γης 6
Περιβαλλοντική Νομοθεσία 6
Περιβαλλοντική Πολιτική 6
Ειδικά Θέματα Περ/κης Πολιτικής & Διατήρησης Βιοποικιλότητας 6
Μέθοδοι Διασφάλισης Ποιότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών 6
Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΣΥΝΟΛΟ Α’, Β’ & Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 90 ECTS

Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 μονάδων ECTS σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική.